W dniu 2 marca br. w siedzibie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie podpisano list intencyjny dotyczący współpracy badawczo-rozwojowej i usług badawczych pomiędzy Polską Siecią Instytutów Badawczych Transportu (ang. Polish Transport Research Institutes Network - POLTRIN) a Polskimi Kolejami Państwowymi (PKP S.A.).

Przedmiotem listu jest współpraca oraz wymiana wiedzy w zakresie realizowanych oraz planowanych projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych w dziedzinie transportu drogowego i szynowego.

***

Do polskiej sieci POLTRIN należą instytuty badawcze podległe Ministrowi Infrastruktury, działające w obszarze transportu: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa oraz Instytut Transportu Samochodowego. W/wym. instytuty prowadzą komplementarną działalność, ważną dla planowania i realizacji polityki państwa, a także niezbędną dla zapewnienia rozwoju innowacyjnego, efektywnego, bezpiecznego oraz niskoemisyjnego transportu lądowego. 

PKP S.A. pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów.