Nauka

jest jak niezmierne morze.
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony
- Stefan Żeromski


Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa oraz Instytut Transportu Samochodowego tworzą Polską Sieć Instytutów Badawczych Transportu (Polish Transport Research Institutes Network - POLTRIN

  • Instytuty realizują zadania ważne dla planowania i realizacji polityki państwa w zakresie innowacyjnego, efektywnego, bezpiecznego oraz niskoemisyjnego transportu lądowego
  • Identyfikują i rozwiązują, dzięki wiedzy eksperckiej, potencjałowi naukowemu i badawczemu, wspólne problemy dotyczące sektora transportu
  • Kształtują strategiczne programy badawcze oraz inicjują i realizują wspólne programy badawczo-wdrożeniowe w obszarze transportu lądowego
  • Reprezentują sieć POLTRIN na arenie międzynarodowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych