W dniu 20 stycznia 2023 r. w siedzibie IBDiM odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Sieci Instytutów Badawczych transportu – POLTRIN.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów reprezentowali: dr inż. Ewa Kamińska (Pełnomocnik Dyrektora ds. POLTRIN) oraz dr hab. inż. Tomasz Kamiński, prof. IBDiM. Instytut Transportu Samochodowego reprezentował Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski oraz Kierownik Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw - mgr Anna Dzieniowska.  Instytut Kolejnictwa reprezentowała dr  Renata Barcikowska, Kierownik Działu Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej, Rzecznik Prasowy IK.

Spotkanie dotyczyło:

  • aktualizacji dokumentów POLTRIN,
  • wspólnej organizacji seminariów naukowych,
  • publikacji w ramach POLTRIN,
  • opracowania wspólnej oferty promocyjnej,
  • ustalenia działań w sprawie opracowania ankiety, nt. Konsultacji w sprawie kierunków planu strategicznego HE, na lata 2025-2027.
  • innych spraw organizacyjnych.
Na spotkaniu podjęto decyzję o zorganizowaniu w kwietniu br. seminarium naukowego, na którym omówione będą zagadnienia związane z wykluczeniem transportowym.